Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
   
Opłaty:

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:

   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: