Najpopularniejsze usługi

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.

Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpieni...

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.

IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wn...

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich...

Zameldowanie na pobyt czasowy

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowania można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wy...

wyników