Nazwa usługi: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
  • Brak
   
Sposób załatwienia sprawy: Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
   
Opłaty:

Brak - nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego
   
Tryb odwoławczy: Brak - nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: