Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
  • Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
   
Sposób załatwienia sprawy: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Opłaty:

Brak opłaty

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: