Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wymeldowanie z pobytu czasowego.
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: