Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt stały
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
 • - druk „zgłoszenie pobytu stałego”
  - dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  • umowa cywilno-prawna
  • wypis z księgi wieczystej
  • decyzja administracyjna
  • orzeczenie sądu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia pobytu stałego.
   
Opłaty:

bez opłat

   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: